Sedan 2010 är Lily engagerad för konstnärligt arbete inom vården. Teaterbakgrund och bred musikrepertoar ger många verktyg. Sånger, dans, poesi, högläsning, bild, kreativitetsverkstäder, lek och gigantiskt mycket  humor .

Lily har skådespelarutbildning från Teaterhögskolan i Stockholm,  är legitimerad lärare i teater och drama. Hon har vidareutbildat sig i musikterapi på  Kungliga Musikhögskolan, Musik och hälsa, 30p. En examen i logonomi från Stockholms Musikpedagogiska Institut toppades med en kandidatuppsats om diktläsning för personer med demensdiagnos” Sånt här behövs”,  samt  ett träningsprogram i  “Creative Aging” från The Creative Center i New York.

Sånt här behövs, diktläsning och demensdiagnos