Tankar om lek

För fyra år sen gick jag från ungdomsland till ålderdomsland.

I många år har jag arbetat som skådespelare och teaterlärare. Grunden i teater är lek. I pjäser och improvisationer gör man överenskommelser; man hittar på och leker fram dramer på liv och död. Precis som barn gör när de leker använder man saker som om det vore något annat. Man låtsas att äppeljuice är wisky, en handduk  en gyllene mantel.

Nu är jag verksam som kulturarbetare och kulturpedagog på äldreboendet Sjöstadsgården i Stockholm. I mina möten med de äldre leker jag ofta. För mig är leken en möjlighet att mötas på lika villkor trots demens eller fysisk skröplighet. Vi skämtar och vi låtsas – vi gör överenskommelser. Det blir många varma ögonblick.

Hos många äldre finns en prestigelöshet och avsaknad av fåfänga. Man har slutat ängslas för att ”göra bort sig”. Därför kan de som säger att de aldrig sjungit i hela sitt liv gladeligen vara med på sångstunder och hitta på egna sånger, den som aldrig dragit ett streck målar en tavla, eller är med på att skälla och låtsas vara hund. De är med på leken och hittar på något just nu.

Man säger att den sista åldern är att gå i barndom. Att gamla och barn tillsammans är en bra kombination. Kan det att ha att göra med att ju mer vi mognar som människor desto mindre slipper vi använda masker och kringelkrångel för att umgås med andra?
Att vi kommer till de grundläggande behoven för oss människor; gemenskap och att leka; dvs hitta på-skapa tillsammans. Skapar.

”Leken är alltid en fråga om sammanhang. Inte vad men hur man gör något”

skriver musikern Stephen Nachmanovitj.

Min uppfattning är att man skulle kunna leka mera inom äldreomsorgen. Att leken försummas för rutiner och renhållning. Att man skulle kunna ta vara på tillfällena på att göra rutinerna roligare tillsammans med de äldre.

För man kan bolla med ett par strumpor på vägen till tvättstugan, servera lunchen som vore det en nobelmiddag, eller tilltala varandra med rim. Med glimt i ögonen och gemensam överenskommelse kan det bli roligare för alla. Både för dem som bor där och för dem som jobbar.