Poesi, dans, musik och ibland clown. En stor verktygslåda! 

Kultur är gestaltning av mänskligt liv. Med kultur kan vi skapa sammanhang. Korrespondera med vår inre och vår yttre värld. Så kan vi känna oss vara vid god hälsa. Även när vi ligger på sjukhus eller  bor på ett äldreboende.

Lily utvecklar metoder för hur man kan använda kultur för att stärka det friska. Med sin gedigna teaterbakgrund har Lily en stor verktygslåda. Kunskap ger uppmärksamhet och okonventionella lösningar.

Lek, humor, musik,  bildskapande,  sånger, dans. Poesi som  ingång till existensiella samtal.

I tjänsten som kulturarbetare och kulturpedagog inom Bräcke Diakoni utvecklar Lily former för möten med vårdtagare, stärker det friska och uppmuntrar personalen till lek och skapande.