Kommunikation med och utan ord

För den demensdrabbade finns bara nuet. Därför gäller det att uppmärksamma alla möjligheter till kontakt, såväl stora som små yttringar. Med teaterarbetet som grund har man en stor verktygslåda för att möta alla aspekter av livet. Att vara medveten om hur man kommunicerar. Med såväl den lilla gesten som den stora rörelsen. Sättet att möblera och skapa en miljö. Musik, sång, dans, bildskapande, högläsning, clown, lek.

Min c-uppsats ”Sånt här behövs” är en studie i diktläsning för personer med demensdiagnos. Jag har studerat Musik och hälsa vid Musikhögskolan och även deltagit i en träningsvecka i Creative Aging på The Creative Center i New York.

KASAM

”Hälsa är att ha känsla av sammanhang, KASAM”. Säger Anton Antonovsky, som myntade begreppet salutogen (vården av friska) till skillnad från det patogena (vården av sjuka).

Vården befinner sig i ett paradigmskifte. Det handlar inte om att reparera trasiga delar, vi behöver möta det livskraftiga. Se människan som en helhet. Konst och kulturella verktyg bidrar till att få ihop delarna och skapar sammanhang.